چوب ترمو که برای نمای ساختمان ها استفاده میشود . که با ظرافت و کاملا شکیل نصب میگردد


همین نصب زیبا جلوه ای تازه به ساختمان شما میدهد