فین وود چون سال های گذشته ، با حضوری قدرتمند در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ، با افتخار میزبان شما بازدیدکنندگان محترم می باشد .
وعده ما : 21 الی 24 مرداد 96 - فضای باز سالن 38