فین وود میزبان شما در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شهرکرد از تاریخ 2 مرداد 96 الی 6 مرداد 96.

ساعت بازدید: 17 الی 22 .

مکان: محل دائمی نمایشگاه بین المللی شهرکرد ، غرفه فین وود.