فین وود میزبان شما در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان همدان از تاریخ 7 شهریور 96 الی 10 شهریور 96.

ساعت بازدید: 17 الی 22 .

مکان: محل دائمی نمایشگاه بین المللی همدان، غرفه فین وود.