فین وود میزبان شما در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان سنندج از تاریخ 14 شهریور 96 الی 17 شهریور96.

ساعت بازدید: 17 الی 22 .

مکان: محل دائمی نمایشگاه بین المللی سنندج، غرفه فین وود.