فین وود میزبان شما در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کرمان از تاریخ 14 شهریور 96 الی 17 شهریور 96.

ساعت بازدید: 17 الی 22 .

مکان: محل دائمی نمایشگاه بین المللی کرمان، غرفه فین وود.