فین وود میزبان شما در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد از تاریخ 19 تیر 96 الی 23 تیر 96.

 ساعت بازدید: 17 الی 23 .

مکان: محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس، سالن فردوسی- غرفه فین وود.