نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی تهران، مصلی 3-6 آبان 93 سپاس و قدردانی از عاملین و بازدیدکنندگان محترم که با حضور پررنگتان ، توان شرکت را بر همگان اثبات کردیم .