از تمام علاقمندان دعوت میشود از غرفه این شرکت در نمایشگاه های آتی دیدن بعمل آورند : 1. دومین نمایشگاه سازه ها ونماهای ساختمانی تهران 17 الی 93/8/20 2. نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان البرز 26 الی 93/8/30 3. چهارمین نمایشگاه صنعتی سازی خراسان رضوی 93/8/29 الی 93/9/2 4. پنجمین نمایشگاه مصالح و تجهیزات و فناوریهای صنعت ساختمان شیراز 11 الی 93/9/14