طی سفر هیئت بازرگانی فنلاند به ایران رئیس انجمن ترموود فنلاند هم به ایران سفر کردند و شرکت فین وود را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند . ایشان روند فعالیت فین وود در طی این مدت را شایسته قدردانی دانسته و همچنین گزارش جامعی از پروژه های مجموعه فین وود تهیه کردند که از شبکه سراسری تلوزیون فنلاند پخش گردید. حضور مدیران انجمن ترمووود فنلاند درشرکت فین وود برگی دیگر از اصالت محصول ما می باشد.