برای رنگ آمیزی ترمووود ها امکان استفاده از 20 طیف رنگ مختلف وجود دارد رنگ های مورد استفاده Teknos فنلاند بوده که تایید شده توسط انجمن بین المللی ترمووود می باشد
این رنگ ها همگی در آب حلال هستند و نفوذ چند میلیمتری در ترموود  دارند،  برای چوب هایی که در نما استفاده استفاده می شوند رنگ های حلال در روغن پیشنهاد نمی شود زیرا رنگ های حلال در روغن در ترموود  نفوذ نمی کنند وهمچنین در اثر تابش آفتاب پوسته پوسته خواهد شد که این پوسته ها سطح ترمووود را نیز از بین می برند، جهت حفظ  رنگ و جلا ترمووود هر 5 سال یکبار نیاز به تجدید رنگ وجود دارد که شامل اعمال یک دست رنگ زدن بر سطح ترموود می باشد.
هر 6 وجه چوب در طی فرایندی چهار مرحله ایی رنگ آمیزی می گردد.فرآیند رنگ آمیزی به شرح زیر صورت می پذیرد:

1. قرار گرفتن ترمووود در وان Walty Aqua Base این ،فرآیند یک روز زمان احتیاج دارد و منجر به افزایش رنگ پذیری ترموود می گردد
2.اعمال ماده رنگی با تنظیف
3.اعمال ماده رنگی با تنظیف
4.اسپری ماده شفاف پایه آب Top Coat که باعث تثبیت رنگ می گردد و آنتی UV است