چوب ترمووود از درخت های کاج و زبانه گنجشک به دست می آید.ترمو وود در طی یک فرآیند تبدیل به ترمووود می شود
ترمووود یا چوبی که در معرض حرارت قرار گرفته باشد یک فرآیند تغییر چوب است که به وسیله بخار آب و حرارت دادن به آن به افزایش طول عمر و دوام چوب منجر می شود
این پروسه بسته به این که از چه نوع چوبی استفاده کنیم بین 46 تا 98 ساعت طول می کشد
فرایند ترمووود شدن را می توان به 3 دسته تقسیم کرد
1-کاهش رطوبت و خشک کردن ان در دمای بالا
2-حرارت دادن چوب با دمای بالا پس از خشک کردن آن
3-کاهش دمای چوب و خنک کردن آن
در فرایند ترمو کردن چوب مقدار زیادی حرارت اعمال می شود که منجر به از بین رفتن امکان جذب رطوبت و افزایش عمر چوب می شود در طی فرایند ترمو وود صمغ،گلوکز و اسید سیتریک که درون بافت چوب هستند از بین میروند
از بین بردن موارد ذکر شده باعث کاهش بسیار زیاد در جذب رطوبت و دور کردن آفات از چوب می شود و خواص فیزیکی آن را بهبود می بخشد