چوب نمای ساختمان که برای زیبا سازی ساختمان ها استفاده میگردد و بخ ترمووود نیز معروف مباشد توسط شرکت finnwood قابل ارایه میباشد .

چوب ترمو نمای ساختمان که به چوب فضای باز نیر معروف است مقاوم در برابر باران و آب میباشد.